TERMES I CONDICIONS

Condicions d’ús

Benvingut a la nostra pàgina web www.taskinapp.com (“pàgina web”). Les següents són les condicions d’ús que governen la relació entre tu, l’usuari, i Quatre Solucions, S.L. (en endavant, “nosaltres”, “la nostra” o “els propietaris de la pàgina web”), en el teu ús d’aquesta pàgina web. Si no estàs d’acord amb aquestes condicions, si us plau, no facis ús d’aquesta pàgina web.

 

Informació legal i propietat intel·lectual

La pàgina web és propietat de Quatre Solucions, S.L., amb domicili social a C/ Engordany, 7, 2n pis, Escaldes-Engordany, Andorra, amb número de registre tributari, L-717729-J (en endavant, “nosaltres” o “la nostra empresa”). Tots els continguts, incloent-hi textos, gràfics, imatges, vídeos, arxius de so, logotips, marques i altres materials (en endavant, “Contingut”), són propietat nostra o de tercers llicenciadors, i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual d’Andorra i altres lleis aplicables. No estàs autoritzat a reproduir, distribuir, modificar o crear obres derivades del contingut sense el nostre consentiment previ i per escrit.

 

Servei

A efectes d’aquestes “Condicions d’ús” s’entén que les activitats que es desenvolupen a través del lloc web www.taskinapp.com i www.taskin.app comprenen:

Que TASKIN és una plataforma digital que permet:

Cercar, trobar i contactar amb personal,  que està a la recerca de feina de manera puntual, temporal o indefinida a canvi d’un pagament per dits contactes a través d’una passerella de pagaments i amb tarifes clarament publicades al lloc web.

Cercar, trobar i contactar autònoms i/o empreses que presten serveis professionals de manera puntual, temporal o indefinida a canvi d’un pagament per dits contactes a través d’una passerella de pagaments i amb tarifes clarament publicades al lloc web.

Donar-se d’alta a la plataforma, tant com a persona física com a persona jurídica o autònom per prestar serveis professionals o ésser contractat per part de tercers de forma indefinida, temporal o per servei o qualsevol altre modalitat contemplada a la normativa laboral andorrana.

Taskin recorda a tots els seus usuaris que en tot moment s’han d’aplicar les lleis i normatives vigents al Principat d’Andorra als àmbits pertinents, a efectes o conseqüència del contacte i acord establert entre dos o mes parts a través de la nostra web.

Publicitar negocis, serveis, informació, etc. a la web: www.taskinapp.com i www.taskin.app  

 

 

Acceptació de les condicions

L’ús d’aquesta pàgina web implica la teva acceptació incondicional d’aquestes condicions d’ús i la nostra política de privacitat, que es troba disponible a la pàgina web. Si no estàs d’acord amb aquestes condicions, si us plau, no facis ús d’aquesta pàgina web.

 

Ús de la pàgina web

Accés i registre

Per accedir a alguns dels serveis o funcions de la pàgina web i de la web app, pots haver de registrar-te i crear un compte d’usuari. La informació que proporciones en el procés d’inscripció ha de ser precisa, actualitzada, completa i verídica. Tu ets responsable de mantenir la confidencialitat de les teves credencials d’accés i de totes les activitats que es produeixin sota el teu compte.

 

Ús permès

Estàs autoritzat a utilitzar la pàgina web i el seu contingut només per a fins legals i legítims. No pots utilitzar la pàgina web per a activitats il·legals, enganyoses, ofensives, malicioses o discriminatòries. No estàs autoritzat a interferir amb la seguretat de la pàgina web o a accedir a dades o contingut que no estiguin destinats a tu. No pots utilitzar cap programa o dispositiu per a recopilar informació de la pàgina web o dels seus usuaris sense el nostre consentiment previ i per escrit.

 

Ús prohibit

Estàs expressament prohibit d’utilitzar la pàgina web per a qualsevol activitat que pugui ser considerada il·legal, malintencionada o danyosa, com ara:

 

Introduir virus o altres programes maliciosos a la pàgina web o als seus usuaris.

Intentar accedir a dades o informació que no estiguin destinades a tu o que no estiguin públicament accessibles a través de la pàgina web.

Utilitzar la pàgina web per a realitzar activitats de spamming, correus brossa, phishing o altres activitats de missatgeria no sol·licitades.

Realitzar qualsevol activitat que pugui interferir amb el funcionament normal de la pàgina web o que pugui causar un mal funcionament del mateix.

Utilitzar la pàgina web per a distribuir contingut difamatori, ofensiu o discriminatori, o que violi els drets de propietat intel·lectual de tercers.

Utilitzar la pàgina web per a qualsevol activitat que violi les lleis aplicables d’Andorra o altres jurisdiccions.

 

 

Pagament

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot pagar al lloc  web són:

Per a particulars: Targeta bancària.

Per a empreses: Per defecte pagament mitjançant factura, o targeta bancària prèvia sol·licitud.

Totes les comandes s’han d’abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, si s’escau, per compte del comprador.

Pagament per targeta bancària:

Les targetes bancàries acceptades en el lloc web de WWW.TASKINAPP.COM són les següents: Visa i Mastercard.

Els pagaments s’efectuaran a través d’un TPV virtual, que proporciona l’entitat bancària.

Per a assegurar la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, és requerit que el comprador proporcioni a Taskin el criptograma visual (CVV) que es troba al revers de la targeta bancària utilitzada pel comprador.

En el marc de la lluita contra el frau en línia, les dades relatives a la comanda del comprador podrien ser compartides amb tercers autoritzats per la llei o designats per Taskin, amb l’objectiu únic de verificar la identitat del comprador, la validesa de la comanda, el mètode de pagament utilitzat i la lliurament previst.

Un cop realitzat aquest control, Taskin es reserva el dret de sol·licitar una còpia del document d’identitat del comprador i/o altres dades relacionades amb la seva identitat. El comprador té drets garantits per la legislació de protecció de dades personals, segons s’estableix a la Política de Privacitat.

Taskin utilitza tots els mitjans per assegurar la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament que el comprador transmet durant les transaccions a través del lloc web. En aquest sentit, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (“Secure Socket Layer”).

Pagament per factura:

Per a empreses, el mètode de pagament per defecte serà el de pagament per factura.

Si desitja canviar el mètode de pagament a pagament per targeta bancària, ha de comunicar-ho a info@taskinapp.com, i els propietaris de la pàgina web procediran a activar-li aquesta forma de pagament.

El total de les seves compres mensuals serà acumulat en una única factura mensual, que li serà remesa a l’e-mail que vostè hagi proporcionat en el moment de donar-se d’alta en el servei. El termini de pagament mitjançant pagament per factura serà a la vista.

Els propietaris de la pàgina web podran, a la seva sola discreció, aplicar un límit de crèdit al seu ús de pagament per factura.

Els propietaris de la pàgina web podran augmentar, reduir, suspendre o revocar el seu límit de crèdit en qualsevol moment i per qualsevol motiu. Si no es realitza el pagament en el moment de venciment, podrem, sense previ avís i amb la seva renúncia al requisit de previ avís, i sense perjudici de qualsevol altre recurs legal , suspendre o cancel·lar ordres, exigir el pagament immediat de totes les factures pendents i/o tancar el seu compte corporatiu.

Podrem iniciar cobraments de qualsevol factura vençuda, contractar una agència de tercers per a administrar aquest procés en nom de Quatre Solucions, S.L. i se li podrà considerar responsable a vostè pel pagament de les tarifes o els càrrecs que un tercer pugui estimar per a gestionar el cobrament.

En cas de reclamació entre les dues parts, sempre es tractarà en els tribunals del Principat d’Andorra.

 

Drets i terminis de desistiment

Taskin es regeix en tot moment per la Llei del Comerç, 12/2013, del 13 de juny.

De conformitat amb la normativa aplicable, existeixen excepcions al dret legal de desistiment, tal com es recull  a la Llei 12/2013, del 13 de juny.

Si TASKIN no proporciona el servei abonat per part del client en el moment just posterior al pagament, el client pot reclamar la devolució de la totalitat de dit import en un termini màxim de 7 dies naturals, dirigint-se per correu a: info@taskinapp.com.

 

Publicitat

El lloc web pot mostrar contingut publicitari. Els anunciants són els únics responsables de garantir que el material enviat per a la seva inclusió al lloc web compleixi amb les lleis aplicables en cada cas. TASKIN no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que pugui contenir el contingut publicitari o dels patrocinadors.

 

Propietat intel·lectual

El contingut de la pàgina web és propietat nostra o dels nostres llicenciadors, i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual d’Andorra i altres lleis aplicables. No estàs autoritzat a reproduir, distribuir, modificar o crear obres derivades del contingut sense el nostre consentiment previ i per escrit.

 

Limitació de responsabilitat

No ens fem responsables de cap pèrdua o dany que pugui sorgir com a resultat del teu ús de la pàgina web o del seu contingut. La pàgina web es proporciona “tal qual” i sense garanties de cap mena, expressades o implícites. No garantim que la pàgina web estigui lliure d’errors, virus o altres components maliciosos, ni que el seu ús sigui ininterromput o sense errors.

 

 

 

Enllaços a altres pàgines web

La pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines web que no són propietat nostra o que no estan sota el nostre control. No ens fem responsables del contingut o de les pràctiques de privacitat de les pàgines web enllaçades.

 

Modificacions de les condicions

Ens reservem el dret de modificar aquestes condicions d’ús en qualsevol moment i sense previ avís. És responsabilitat teva assegurar-te que estàs al corrent de les últimes condicions d’ús. El teu ús continuat de la pàgina web després de la publicació de les modificacions implicarà la teva acceptació d’aquestes modificacions.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per les lleis d’Andorra i qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació amb aquestes condicions d’ús o l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d’Andorra.

 

Contacte

Si tens qualsevol pregunta o comentari sobre aquestes condicions d’ús o la pàgina web, si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@taskinapp.com o dels altres mitjans de contacte que es proporcionen a la pàgina web.

 

Acord complet

Aquestes condicions d’ús constitueixen l’acord complet entre tu i nosaltres pel que fa a l’ús de la pàgina web i el seu contingut. Aquest acord substitueix tots els acords anteriors o contemporanis entre tu i nosaltres sobre aquest tema.

 

Renúncia

La no-execució o el retard en l’execució per la nostra part d’alguna disposició d’aquestes condicions d’ús no constituirà una renúncia a aquesta disposició o a qualsevol altre dret o recurs que tinguem.

 

Divisibilitat

Si alguna disposició d’aquestes condicions d’ús és considerada invàlida o inexigible per un tribunal competent, aquesta disposició serà eliminada de les condicions sense afectar la validesa o aplicació de les altres disposicions.

 

Cessió

No podràs cedir aquestes condicions d’ús ni els teus drets i obligacions en virtut d’aquestes a tercers sense el nostre consentiment previ per escrit.

 

Idioma

Aquestes condicions d’ús es redacten en català com a llengua principal. En cas de discrepància entre la versió catalana i altres versions en altres idiomes, la versió catalana serà la que prevalgui.

 

Titularitat de la pàgina web

La pàgina web és propietat de Quatre Solucions, S.L., amb domicili social a Andorra, i està registrada en el Registre Mercantil d’Andorra.

 

Notificacions

Totes les notificacions o comunicacions en relació amb aquestes condicions d’ús o la pàgina web s’hauran de fer per escrit i s’enviaran a les adreces indicades a la pàgina web.

 

Protecció de dades

Tota la informació personal que ens proporcionis a través de la pàgina web es recopilarà i tractarà de conformitat amb la nostra Política de privacitat, que està disponible a la pàgina web.

 

Galetes

La pàgina web utilitza galetes (cookies) per millorar l’experiència d’usuari i recopilar informació sobre l’ús de la pàgina web. Pots trobar més informació sobre l’ús de galetes (cookies) a la nostra política de galetes (cookies), disponible a la pàgina web.

 

Actualització de les condicions d’ús

Ens reservem el dret de modificar o actualitzar aquestes condicions d’ús en qualsevol moment sense previ avís. És responsabilitat teva revisar periòdicament les condicions d’ús per determinar si s’han produït canvis. L’ús continuat de la pàgina web després de qualsevol modificació d’aquestes condicions d’ús implica la teva acceptació de les condicions modificades.

 

Política de propietat intel·lectual

Qualsevol dret d’autor, marca registrada o altre dret de propietat intel·lectual que esmentem a la pàgina web és propietat de Quatre Solucions, S.L. o dels seus respectius titulars. No s’autoritza cap ús de la pàgina web o el seu Contingut, excepte en els termes establerts en aquestes condicions d’ús.

 

Limitació de responsabilitat

En la mesura màxima permesa per la llei aplicable, en cap cas Quatre Solucions, S.L. serà responsable per danys directes, indirectes, especials, fortuïts o consecutius que es derivin de l’ús o la incapacitat d’ús de la pàgina web o el seu contingut, inclòs, sense limitació, pèrdua de dades o beneficis, fins i tot si se’ns ha informat de la possibilitat d’aquests danys.

 

Indemnització

Tu acceptes indemnitzar i mantenir indemne a Quatre Solucions, S.L. i els seus directius, empleats, agents i altres socis de qualsevol reclamació o demanda, incloses les despeses d’advocats, presentades per qualsevol tercer a causa de la teva violació d’aquestes condicions d’ús o la teva violació de qualsevol llei o drets d’un tercer.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús i l’ús de la pàgina web es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació andorrana. Qualsevol acció legal que sorgeixi en relació amb aquestes condicions d’ús o l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d’Andorra.

 

Acord complet

Aquestes condicions d’ús constitueixen l’acord complet entre tu i nosaltres pel que fa a l’ús de la pàgina web i el seu contingut. Aquest acord substitueix tots els acords anteriors o contemporanis entre tu i nosaltres sobre aquest tema.

 

Separabilitat

Si alguna disposició d’aquestes condicions d’ús es considera invàlida o inaplicable, això no afectarà la validesa o aplicabilitat de les altres disposicions.

 

Títols

Els títols de les seccions d’aquestes condicions d’ús es proporcionen només per comoditat i no afecten de cap manera la interpretació o l’aplicació d’aquestes condicions.

Aquestes són les condicions d’ús de www.taskinapp.com, propietat de Quatre Solucions, S.L. Si tens qualsevol pregunta o dubte, si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@taskinapp.com o dels altres mitjans de contacte que es proporcionen a la pàgina web.